Erkennen van de baby

ERKENNING en AANGIFTE van UW KIND

AANGIFTE
U bent verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet u dat op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag doen. Dit doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Na de aangifte geeft de gemeente een geboorteakte af.Doet u te laat aangifte, dan riskeert u een boete.

ERKENNING
Bent u niet getrouwd (of geregistreerde partners) en bent u de (toekomstige) vader van een kind? Dan kunt u dit kind erkennen. Het maakt daarbij niet uit of u de biologische vader bent. Wel is het nodig dat de moeder akkoord gaat met de erkenning. De erkenning wordt vastgelegd in een akte. Deze kunt u laten opmaken bij uw gemeente of bij een notaris. Erkenning van een kind kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag.

U kunt een kind voor de geboorte erkennen (erkenning ‘ongeboren vrucht’) of u kunt het kind na de geboorte erkennen.

Voordelen erkenning voor de geboorte
Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen. Dit kan vanaf het moment dat uw partner zwanger is. Erkenning als ongeboren vrucht heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is vanaf het moment van erkenning duidelijk wie de ouders zijn en kan direct bepaald worden welke achternaam het kind krijgt. Belangrijk is wel, dat hiermee uitsluitend het kind dat uit de huidige zwangerschap wordt geboren is erkend.

Onderstaand artikel is belangrijk voor iedere Nederlandse man, die samen met een niet-Nederlandse vrouw (waarmee hij niet is gehuwd) een kind krijgt.

Op 1 april 2003 is namelijk de nieuwe wet op het Nederlanderschap ingegaan. Dit betekent o.a. dat uw kind na erkenning (na de geboorte) niet meer automatisch Nederlander wordt. Veel mensen blijken hiervan niet op de hoogte te zijn, waardoor ze achteraf met veel extra moeite en kosten te maken krijgen.

We geven een voorbeeld; Sarah heeft de Surinaamse nationaliteit. Ze woont al jaren samen met Willem in Nederland. Willem is Nederlander. Zij verwachten samen een kind. Willem vraagt zich nu af welke nationaliteit hun kind straks zal krijgen.Omdat Willem en Sarah niet getrouwd zijn, krijgt het kind niet automatisch Willem als vader. Daarvoor moet Willem zijn kind eerst erkennen. Dit kan alleen als Sarah het daarmee eens is.

Erkennen kan op verschillende momenten. U kunt een kind als ‘ongeboren vrucht’ erkennen voordat het geboren is of u kunt het kind na de geboorte erkennen. Erkennen kan bij de burgerlijke stand (bij alle gemeentes) en bij een notaris.

Voordelen van erkenning vóór de geboorte
Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen. Dit kan vanaf het moment dat uw partner zwanger is en het heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is vanaf het moment van erkenning duidelijk wie de ouders zijn en het kind wordt direct Nederlander. Voor Willem en Sarah uit het voorbeeld geldt nu het volgende:

  • Willem is vanaf de geboorte de vader. Het kind kan direct zijn achternaam krijgen.
  • Ook staat vast wie de ouders zijn, indien Sarah of Willem iets mocht overkomen.
  • Hun kind is vanaf de geboorte Nederlander.

Nadelen erkenning na de geboorte
Als een kind pas na de geboorte wordt erkend, wordt het als gevolg van de wetswijziging van 1 april 2003 niet meer automatisch Nederlander. Voor Willem en Sarah geldt dan het volgende:

  • Als Willem zijn kind pas na de geboorte erkent, krijgt zijn kind dus niet de Nederlandse nationaliteit, maar enkel de Surinaamse nationaliteit.
  • Het kind is dan vreemdeling en er zal een verblijfsvergunning moeten worden aangevraagd.

Is uw kind niet tijdig erkend, dan is het raadzaam om de verschillende mogelijkheden te bespreken met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden om de rechter het vaderschap te laten vaststellen (in plaats van alsnog erkennen). In dat geval wordt het kind wél Nederlander vanaf de geboorte.

Als u uw kind niet voor de geboorte erkent, dan kost het regelen van het Nederlanderschap honderden euro’s (zoals de aanvraag van een verblijfsvergunning en een gerechtelijke vaststelling ouderschap). Wilt u uw kind wel erkennen, dan is het dus van groot belang om dat voor de geboorte te doen!

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente