Informatie over risico’s op het werk

Kinderen krijgen? Denk na over de risico’s op je werk met behulp van de folder ‘Risico’s op het werk’.

Deze brochure is ontwikkeld door het Erfocentrum en het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in nauwe samenwerking met:

  • Nederland Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
  • Teratologie Informatie Service (TIS/Lareb)
  • Laboratorium voor Gezondheidsbeschermingsonderzoek (RIVM/GBO)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Folder “Denk na over risico’s op het werk” (Nederlands)

Meer informatie

Lees meer over ‘zwangerschap en werk’ op de website van het RIVM.