Kraambed

Gedurende het kraambed, de eerste 8 dagen na de bevalling, komen we u regelmatig bezoeken om de gezondheid van u en uw baby te controleren. Als er in het kraambed urgente problemen zijn kunt u ons bereiken op ons mobiele telefoonnummer. Wanneer u in het ziekenhuis bevallen bent, en daar een paar dagen blijft, komen we u bezoeken wanneer u weer thuis bent.

Een kraamverzorgster wordt van harte aanbevolen. Gedurende de eerste week na de bevalling komt zij dagelijks voor verzorging en controle van u en uw baby en assisteert eventueel als hulp in het huishouden. Er zijn verschillende kraambureaus. Uw verzekering kan u een lijst geven van de verschillende bureaus met wie ze samenwerken. Wij raden u aan vóór u 20 weken zwanger bent contact met hen op te nemen

Nora
Het kraambed valt onder de zorg van de verloskundige. Wanneer wij na ongeveer 8 dagen de zorg beëindigen, neemt de huisarts de zorg voor u en uw kind over in geval van ziekte. Het consultatiebureau neemt de algemene zorg over met betrekking tot voedingen, gewicht en vaccinaties van uw baby.

Circa zes weken na de bevalling controleren we of u goed bent hersteld. Deze laatste controle vindt plaats op de praktijk en U dient hiervoor zelf een afspraak te maken.