De Vervolgconsulten

Ongeveer zes weken na de eerste afspraak zien wij u terug voor het eerste reguliere vervolg consult. Wij controleren uw bloeddruk, gewicht, eventueel uw urine, en de groei van uw baarmoeder. We luisteren naar de harttonen van de baby en voelen na de vierentwintigste week naar de ligging en later ook naar de indaling van de baby.

Bij twijfel over groei, ligging of andere tekenen van complicaties in uw zwangerschap, vragen we een echo of consult bij de gynaecoloog aan.

Als er een verhoogd risico is voor het bestaan van aangeboren afwijkingen bij uw kindje, zal er rond de 20e week een medisch screenings echo worden gemaakt. Bij deze echo, die door een specialist wordt gemaakt, wordt gekeken naar alle vitale organen van de baby.

Is er geen medische reden tot het maken van zo’n echo dan is er wel de mogelijkheid om toch een screenings echo te laten maken door een gespecialiseerde verloskundige in een 1e lijns echo centrum, de zogenaamde 20 weken echo. Deze echo wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Rond de 30 weken wordt uw bloed nog een keer onderzocht op ijzer, soms ook op suiker en als u Rhesus D of c negatief bent ook op antistoffen hiertegen. Bloedafname gebeurt op de praktijk tijdens een controle.

Vervolg controles vinden in het begin iedere maand plaats. Later wordt dat om de drie weken, dan om de twee en de laatste maand komt u iedere week voor controle.

De vervolgcontroles duren ongeveer tien tot vijftien minuten.

Bij het maken van vervolgafspraken houdt de praktijk assistente er zoveel mogelijk rekening mee dat u ieder van ons ontmoet, zodat u in de gelegenheid bent ons alle drie voor de bevalling te leren kennen.

Let u er zelf ook even op of u ons allen minstens een keer heeft ontmoet en wie u graag nog een keer extra wilt zien? We doen allemaal minstens een keer in de week spreekuur!