Wanneer contact opnemen met de verloskundige?

Bent u ongerust, heeft u vaginaal bloedverlies of zijn er andere signalen die u zorgen baren, neem dan contact op met uw verloskundige.

De patiëntveiligheidskaart geeft duidelijk aan wanneer u meteen contact op moet nemen met de verloskundige. De kaart is ontwikkeld door de de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Folder Nederlands